Salgs- og Leveringsbetingelser

CreativeHelp.dk
Albertslundvej 109, 2. tv.
2625 Vallensbæk
TLF: +45 24 48 99 69

Zeluxe / Creative Help
CVR: 39404877

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem CreativeHelp.dk og én fysisk person, vedrørende tjenester.
Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med CreativeHelp.dk.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og CreativeHelp.dk.

For at få adgang til vores tjenester, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

1. Anvendelse

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler med CreativeHelp.dk, og salg og levering af serviceydelser inden for design af hjemmesider og diverse opgaver.

2. Serviceydelser

2.1 De serviceydelser, som Creative Help sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.

2.2 Creative Help er ikke ansvarlig for, om serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder, eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

2.3 Vælger kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er Create Help ikke ansvarlig herfor.

3. Pris og betaling

3.1 Prisen for serviceydelserne følger Creative Help's gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Creative Help bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusive moms.

3.2 Creative Help modtager betaling via PayPal eller online overførelser.

3.3 Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde

4.1 Så snart hjemmesiden er færdigudarbejdet, og kunden har accepteret hjemmesiden er der ingen fortrydelsesret, og kunden kan ikke få sine penge tilbage.

4.2 Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som Creative Help har anvendt på at udarbejde udkastet.

5. Rettigheder til domæner indkøbt af Creative Help

5.1 I nogen tilfælde vil Creative Help være nødsaget til at indkøbe domæner på vegne af en kunde, og derfor vil domænet stå i Creative Help's navn. Kunden har rettighed til, til hver en tid at få overdraget domænet. Hvis kunden ønsker dette er Creative Help forpligtet til at overdrage domænet.

5.2 I tilfælde af at domænet bliver overdraget til kunden, er det kundens eget ansvar at sørge for at domænet bliver betalt.

6. Link

6.1 Når man accepterer et samarbejde med CreativeHelp.dk giver man lov til at Creative Help må tilføje følgende i bunden af hjemmesiden: DESIGNET AF CREATIVE HELP

7. Betaling

7.1 Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura for serviceydelser fra CreativeHelp.dk, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

7.2 Såfremt dette ikke sker pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt.

8. Tilbud/Ordrer

8.1 Creative Help's tilbud er gældende i 30 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Creative Help i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Creative Help, medmindre Creative Help meddeler kunden dette.

8.2 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Creative Helps accept.

9. Færdigt produkt

9.1 Kunden skal undersøge alle udførte serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles til Creative Help. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde være opdaget, ikke meddeles skriftligt til Creative Help inden 30 dage, kan disse ikke senere gøres gældende.

10. Ejendomsret

10.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Creative Help's udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Creative Help.

11. Fortrolighed 11.1 Kunden må ikke viderebringe, anvende eller sætte andre i stand til at anvende Creative Help's erhvervs hemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12. Kunde- & Privatlivspolitik

12.1 Jeg videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Creative Help, har jeg brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
Email adresse

Jeg foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos CreativeHelp.dk og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via min hjemmeside, sikrer jeg, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Den dataansvarlige hos Creative Help, Miriam Zaremska Christensen, opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos CreativeHelp.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@creativehelp.dk

13.2 Cookies På https://hosting.ravn-hjemmesider.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

16.3 Log-statistik Jeg opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende jeg har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Creative Help's hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform. ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: kontakt@creativehelp.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.